​TIỂU SỬ
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Ai Cập​.

 ​Đang cập nhật.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​